مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

رياضی پایه نهم

 • دانلود جزوه و نکات مهم ریاضی نهم - نوبت اول
 • ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 3 - نابرابری‌ها و نامعادله‌ها حل تمرین صفحات ۹۳ و ۹۴ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 3 - نابرابری‌ها و نامعادله‌ها صفحات ۹۲ و ۹۳ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 3 - نابرابری‌ها و نامعادله‌ها صفحات ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 2 - چند اتحاد دیگر ، تجزیه و کاربردها حل تمرین ص ۸۹ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 2 - چند اتحاد دیگر ، تجزیه و کاربردها صفحات ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 2 - چند اتحاد دیگر ، تجزیه و کاربردها صفحات ۸۶ و ۸۷ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 1 - عبارت های جبری و مفهوم اتحاد حل تمرین صفحه ۸۵ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 1 - عبارت های جبری و مفهوم اتحاد صفحه ۸۳ تا ۸۴ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 1 - عبارت های جبری و مفهوم اتحاد صفحه ۸۰ تا ۸۳ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل پنجم - درس 1 - عبارت های جبری و مفهوم اتحاد صفحه ۷۹ و ۸۰ / صادق رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / حل نمونه سوال نوبت اول قسمت 2 + فایل نمونه سوال / زهرا رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / حل نمونه سوال نوبت اول قسمت 1 + فایل نمونه سوال / زهرا رحیمی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل چهارم - درس 4 - جمع و تفریق رادیکال ها صفحات ۷۶ و ۷۷ / جلال متقی توانا
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل چهارم - درس 4 - جمع و تفریق رادیکال ها صفحات ۷۵ و ۷۶ / جلال متقی توانا
 • فیلم تدریس ریاضی پایه نهم / فصل چهارم - درس 4 - جمع و تفریق رادیکال ها صفحات ۷۳ تا ۷۵ / جلال متقی توانا
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس سوم - ریشه گیری / صفحات ۷۱ و ۷۲ / شیوا محمودی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس سوم - ریشه گیری / صفحات ۶۸ تا ۷۱ / شیوا محمودی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس دوم - نماد علمی / صفحه ۶۷ / حسین موقر فرد
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس دوم - نماد علمی / صفحات ۶۵ و ۶۶ / حسین موقر فرد
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس اول - توان صحیح - حل تمرین / صفحات ۶۳ و ۶۴ / علیرضا احدی تبار
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس اول - توان صحیح / صفحات ۶۲ و ۶۳ / علیرضا احدی تبار
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل چهارم درس اول - توان صحیح / صفحات ۶۰ و ۶۱ / علیرضا احدی تبار
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس پنجم - شکل های متشابه / حل تمرین صفحات ۵۷ و ۵۸ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس پنجم - شکلهای متشابه / صفحات ۵۳ تا ۵۷ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس چهارم - حل مسئله در هندسه /حل تمرین صفحات ۵۱ و ۵۲ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس چهارم - حل مسئله در هندسه / صفحات ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس سوم - هم نهشتی مثلث ها / حل تمرین درس سوم ص ۴۸ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس سوم - هم نهشتی مثلث ها / صفحات ۴۶،۴۷ و ۴۸ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس سوم - هم نهشتی مثلث ها / صفحات ۴۴، ۴۵ و ۴۶ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس دوم - آشنایی با اثبات در هندسه / حل تمرینات صفحات ۴۲ و ۴۳ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس دوم - آشنایی با اثبات در هندسه / صفحات ۳۷ و ۳۸ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل سوم درس اول - استدلال + حل تمرینات صفحات ۳۳ تا ۳۶ / بهزاد عباسجویی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس سوم - قدر مطلق و محاسبهٔ تقریبی / حل تمرین صفحه ۳۱ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس سوم - قدر مطلق و محاسبهٔ تقریبی / حل تمرین صفحه ۲۷ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس سوم - قدرمطلق و محاسبه تقریبی / صفحات ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس سوم - قدرمطلق و محاسبه تقریبی / صفحات ۲۸ و ۲۹ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس اول - عددهای گویا / حل تمرین صفحه ۲۲ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس دوم - عددهای حقیقی / صفحات ۲۵ و ۲۶ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس دوم - عددهای حقیقی / صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس اول - عددهای گویا / صفحات ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل دوم درس اول - عددهای گویا / صفحات ۱۹ و ۲۰ / علیرضا صداقت دوست
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس چهارم - مجموعه ها و احتمال - حل تمرین ص ۱۷ / خانم نوشین باقری موسوی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس چهارم - مجموعه ها و احتمال / خانم نوشین باقری موسوی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس سوم - اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها / بخش سوم/ خانم پریسا عظیمی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس سوم - اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها / بخش دوم / خانم پریسا عظیمی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس سوم - اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها / بخش اول / خانم پریسا عظیمی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس دوم - مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها / بخش دوم / آقای امینی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه نهم فصل اول درس دوم - مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها / بخش اول / آقای امینی
 • 12
  تازه های آموزشی
  ببینید » فارسی و نگارش چهارم ابتدایی - درس دوم فارسی نگارش پاسخ تمرین صفحه ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - حکایت قوی ترین حیوان جنگل
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - پاسخ سوالات درک و دریافت در قسمت بخوان و بیندیش
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - بخوان و بیندیش (در جستجو)
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - گوش کن و بگو
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - درک مطلب
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان - روخوانی درس کوچ پرستوها
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش دوم
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش اول
  کتاب كار و تمرين ریاضی سوم ابتدایی - جامع و کامل و قابل چاپ
  خلاصه و چکیده ریاضی پایه سوم ابتدایی
  جدول ضرب آسان پایه سوم دبستان
  آزمون مداد كاغذی و مرور و تمرین علوم تجربی پایه سوم دبستان
  پیک تابستانه نمونه تکالیف فارسی پایه سوم ابتدایی
  دانلود مرور فارسی دوم به سوم پایه سوم دبستان - مناسب هفته اول مهر

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir